Lead

Dec 7 11 2:59 AM

Tags : :

1. Giản lược trong ngôn ngữ là rút gọn, giảm thiểu lượng ngôn từ, giúp việc diễn đạt gọn lại nhưng vẫn giữ được đầy đủ ý nghĩa, làm cho người nghe vẫn hiểu đúng lời của người nói. Giản lược là một nhu cầu trong diễn đạt và giao tiếp, có những hình thức mang tính nguyên tắc mà khi  nói năng phải lưu ý.


Xem tiếp tại file đính kèm


Click here to view the attachment