Lead

Dec 7 11 2:57 AM

Tags : :


Chương trình Tiếng Việt (TV) tiểu học năm 2000 có nhiều điểm mới về nội dung và phương pháp mà nói gọn là có hai chữ tích hợp, tích cực. Nhờ đó, chất lượng học tập TV của học sinh có nhiều chuyển biến tích cực so với chất lượng dạy học TV theo chương trình trước đây. Tuy nhiên, trong thực tế, do nhiều nguyên nhân, chất lượng dạy học TV vẫn chưa đạt mục tiêu chương trình đã đề ra. Hiện tượng ngồi nhầm lớp không chỉ là sản phẩm của phương pháp cũ, chương trình cũ mà còn là sản phẩm của chương trình mới, cách dạy học theo thói quen cũ. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học TV ở trường tiểu học, chúng tôi xin mạo muội lạm bàn  ở một vài khía cạnh trong một số nội dung dạy học và phương pháp dạy học ở một số phân môn TV.


Xem tiếp tại file đính kèm


Click here to view the attachment