Lead

Dec 5 11 5:38 PM

Tags : :
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

Nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ                                                                                                         ĐẶNG VĂN TRƯỜNG

                                                                                                (Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học)


   Mục tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.
                                                                        Xem tiếp tại file đính kèm


Click here to view the attachment