Lead

Dec 4 11 3:29 AM

Tags : :

Bạn có vài tập tin văn bản PDF tiếng Việt cần thay đổi nội dung. Tuy nhiên khi convert sang tập tin DOC thì bị lỗi font chữ nên không thực hiện được việc chỉnh sửa. Các phần mềm biên tập PDF hiện nay đa số chỉ có thể biên tập hình ảnh, thêm bớt trang… Vậy có phần mềm nào biên tập văn bản trong tập tin PDF được hay không?


Để chỉnh sửa trực tiếp nội dung văn bản (dạng text) của tập tin PDF, bạn có thể dùng phần mềm InfixPro PDF Editor 4.22. Điểm đặc biệt của chương trình này là cho phép thao tác với văn bản, hình ảnh, liên kết… tương tự như các chương trình biên soạn văn bản (Word, Wordpad). Có thể chèn text, thay đổi font chữ, kích thước, in nghiêng hay đậm nhạt… thậm chí tạo mới một tập tin PDF từ một trang trắng tương tự như soạn thảo văn bản trong MS Word hay chuyển đổi các tập tin định dạng khác sang định dạng PDF.Bạn có thể tải bản cài đặt đầy đủ tại http://tinyurl.com/2aoaj97 (25,6MB) hay bản portable không cần cài đặt tại http://tinyurl.com/2eabsnp (26,2MB).