Lead

Nov 27 11 5:23 PM

Tags : :
Trả lời: 

- Phần mềm Bkav Home Plus 2011 quét virus thông minh, xóa file an toàn.

- Tải phần mềm tại đây (38,3MB). Gồm các tính năng:

1) Bốn chế độ quét virus

2) Thực thi ứng dụng an toàn với Bkav Safe Run.

3) Kiểm soát truy cập internet với Bkav firewall

4) Lấy “bảo bối” để cập nhật:

- Đăng ký mã sản phẩm trong cửa sổ khởi động của Bkav (thao tác theo yêu cầu).

- Lấy “bảo bối” tại đây.