Lead

Nov 23 11 5:40 PM

Tags : :


- Forum: Diễn đàn
- Members: Thành viên
- Stats: Số liệu thống kê
- Chatter: Trò chuyện (chat)
- Community Info: Cộng đồng thông tin (Founder: Người sáng lập, Posts: bài đăng, Founded: Được thành lập vào thời gian, Newest Member: Thành viên mới)
- Recent Posts: Các bài gửi gần đây (See more: Xem thêm)
- Forum Admins: Quản trị Diễn đàn
- Forum Categories: Các loại Diễn đàn
- Recently Online: Trực tuyến gần đây
- Top Poster: Xếp hạng những người đăng bài
-------------------------------------------------------------------
- Join now: Tham gia ngay
- Start topic: Bắt đầu chủ đề
- Start a new topic: Bắt đầu một chủ đề mới
Attachments: Tập tin (tài liệu) đính kèm (Upload files: Những tập tin tải lên) 
- Sticky: Chú ý (Keep this topic at the top of the category: Giữ chủ đề này ở đầu của danh mục)
-------------------------------------------------------------------
* ForumQM: (viết tắt của) Diễn đàn Quang Minh
* Link web: http://forumqm.lefora.com/

                                                                                                                                          Nguyễn Quang Minh