Remove this ad

Lead

Nov 22 11 11:51 PM

Tags : :
Bạn ThaoDuong (An Phú), HỎI:

Giáo viên dạy thể dục Tiểu học của huyện An Phú xin hỏi:
  1/ Chúng tôi dạy chuyên Thể dục ở Tiểu học, năm qua thì được thanh tiền trang phục, tiền nước uống ngoài trời (5000 đ/ 1 tiết), nhưng từ tháng 8/2011 này thì bị cắt và không cho thanh nữa vậy có hợp lý không? 

  2/ Chúng tôi dạy thời điểm này là năm 2011 mà Phòng Tài chính của Sở GD lại hướng dẫn các trường áp dụng Thông tư liên bộ số 01/1990/TTLB. Theo thông tư này thì năm 1990 làm sao cấp Tiểu học có môn chuyên. Chưa hết chúng tôi cũng dạy ngoài trời chứ có dạy trong phòng đâu mà sao lại không cho hưởng? 

ndphithanh: 
Trao đổi với bạn vài ý như sau: 

1/ Đường đi của nước uống ngoài trời: 
  - Thông tư liên bộ số 01-TT/LB ngày 10/01/1990 về Một số chế độ đối với Giáo viên thể dục thể thao: 

+ Qui định về nước uống giảng dạy thể dục ngoài trời. + Trang phụ cho giáo viên dạy thể dục 
  Đối tượng được hưởng là Trường phổ thông cơ sở (lúc bấy giờ là trường có từ lớp 1 đến lớp 9), không phải là Trường Trung học cơ sở như hiện nay (có từ lớp 6 đến lớp 9
  - Công văn số 988/STC-HCSN ngày 19/08/2010 của Sở Tài chính: Dạy thực hành ngoài trời được thêm 5.000đồng/tiết tiền nước uống.

  - Công văn số 02/HD-GDĐT ngày 04/01/2007 của Sở GDĐT, Giáo viên dạy Thể dục được hưởng chế độ trang phục: 

+ Quần áo dệt kim dày hàng nội: 1 bộ/năm + Giày bata nội: 1 đội/năm 
  Chúng tôi được biết đã có 01 huyện thực hiện rất tốt, giáo viên được hưởng đầy đủ nước uống ngài trời, trang phục. Huyện An Phú là đơn vị thứ hai, âm thầm cho giáo viên được hưởng. Còn nhiều huyện khác chưa thực hiện được.

  Có nơi thực hiện được, có nơi không nên nhiều người đã khiếu nại và buộc ngành Tài chính phải trả lời là thực hiện theo Thông tư 01 nghĩa là chỉ cho giáo viên Trung học cơ sở được hưởng (TT 01 là Phổ thông cơ sở). Có thể bạn bị cắt là do ý nêu trên. 

  
Thôi thì cố gắng chịu đựng, là Tiểu học không được hưởng còn Trung học cơ sở thì tiếp tục được hưởng.   Hay là khiếu nại: Thông tư 01 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 471/2000 QĐ-BLĐTBXH ngày 05/05/2000 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mà còn thực hiện hoài.  Tôi bảo đảm ngành Tài chính mà biết được thì sẽ cắt ngay chế độ nầy. Bạn có thể tải Quyết định 471 ở cuối trang.


2/ Xin báo cho bạn một tin vui, giáo viên dạy Thể dục sẽ được hưởng:
 - Bồi dưỡng mỗi tiết dạy: 8.300 đồng, bằng 1% mức lương tối thiểu, không tính các tiết dạy lý thuyết (trước đây gọi là nước uống ngoài trời) 

-Trang phục: 
  + Đối với giáo viên dạy môn thể dục, được cấp mỗi năm 02 bộ quần áo trình diễn đồng phục thể thao, 02 đôi giày, 04 đôi tất, 04 áo thể thao ngắn tay. 
  + Đối với giáo viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục) được cấp mỗi năm 01 bộ quần áo trình diễn đồng phục thể thao, 01 đôi giày, 02 đôi tất, 02 áo thể thao ngắn tay.  

 Tin không? Nếu không thì bạn có thể đọc tại đây.
                                                           Nguồn website: ndphithanh


Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help