Lead

Nov 22 11 8:10 PM

Tags : :Để vào các trang web khác khi được giới thiệu, ví dụ:

Giới thiệu Website Mầm non cho các trường Mầm non tham khảo nhiều thông tin bổ ích.
--> Vào website

- Bạn bấm phải chuột vào link hoặc vào từ chứa link như trên (Vào website) hay chữ (Xem), chọn "Mở liên kết trong tab mới" để tránh phải loai hoai tìm chỗ để quay lại Diễn đàn.

- Nếu bạn đã lỡ bấm vào link giới thiệu, một website khác tự động đổi chỗ Diễn đàn, muốn quay lại Diễn đàn, bạn bấm vào mũi tên (<--) ở góc trái phía trên màn hình.

                                                                                                                                                    Quang Minh