Lead

Nov 22 11 7:36 PM

Tags : :

Đối với các file do thành viên tải lên từ máy tính:

Bạn chỉ cần bấm trái chuột vào link đó, chương trình sẽ tự động tải file về máy bạn.

* Ví dụ:

Attachment: Cac minh chung danh gia GV.doc (365.0KB)

Attachment: HUONG DAN DANH GIA GV TIEU HOC.doc (46.0KB)


- Đối với file nhạc có link từ trang web khác:


* Ví dụ:

Tải nhạc 128Kb tại file đính kèm. 

Attachment: Em van nho truong xua - Beat.mp3 (2114.0KB)

1) Bấm phải chuột vào đường dẫn trên chọn "Mở liên kết trong tab mới". Điều này giúp bạn không phải mắc công quay trở lại Diễn đàn sau khi thực hiện thao tác tải file.

2) Click phải chuột vào trình bài hát, chọn "Lưu thành..."  hoặc "Lưu video" hay "Lưu file".

                                                                                                                                             Quang Minh