Lead

Nov 22 11 6:24 PM

Tags : :

Có lẽ chưa có thời kỳ nào mà người đi dạy, nhất là dạy học ở trường phổ thông gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Thứ nhất: Dạy theo chương trình thay sách đòi hỏi người làm thầy phải có kiến thức không những rộng mà còn phải sâu, không chỉ trong chương trình một lớp học mà cả một cấp học, theo tinh thần tích cực, tích hợp, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Mời bạn đọc gửi bài cộng tác cho chuyên mục Câu chuyện giáo dục trên trang Thanh niên & giáo dục vào thứ bảy hằng tuần tại địa chỉcauchuyengiaoduc@thanhnien.com.vn


Thứ hai: Việc dạy học như hiện nay đòi hỏi giáo viên mỗi giờ lên lớp phải có dụng cụ trực quan sinh động, trong khi đó nhiều trường lại không có phòng bộ môn.

Thứ ba: Việc dạy tự chọn thì cả bộ và sở cũng không có chương trình dạy nên mỗi trường có cách dạy riêng, dẫn đến giáo viên mỗi người dạy một kiểu. Do không đánh giá, xếp loại kết quả học tập nên học sinh học cho có, không ít em lại thường xuyên quậy phá nên giáo viên khổ vô cùng.

Thứ tư: Mới thay đổi sách mà đến nay, riêng bậc học THCS đã 4 lần chỉnh sửa chương trình.

Thứ năm: Hầu hết tất cả môn học đều quá tải, nội dung quá nặng và dài chưa vừa sức của học sinh. Giáo viên nếu rút ngắn lại thì vi phạm chuyên môn, nếu dạy như sách thì khó truyền tải hết kiến thức.

Thứ sáu: Hiện nay nhiều học sinh có xu hướng “nổi loạn”.

 Nguyễn Văn Tú (Trường THCS Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng)