Lead

Nov 22 11 6:22 PM

Tags : :

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT. Theo đó, sẽ đánh giá bằng nhận xét (thay vì cho điểm như hiện nay) kết quả học tập đối với các môn: âm nhạc, mỹ thuật, thể dục.

Môn giáo dục công dân cũng kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập chứ không chỉ cho điểm như hiện nay. Ngoài ra, dự thảo quy định còn cho phép học sinh được miễn học môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật trong chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học đó do mắc bệnh mãn tính...

Tuệ Nguyễn