Remove this ad

Lead

Nov 22 11 4:53 PM

Tags : :

Trong Tiếng Việt có người viết chữ Quới và Qưới chữ nào đúng vì được phân tích như sau :
Quới : âm qu ghép vần ơi thanh sắc
Qưới : âm q ghép vần ươi thanh sắc có nguyên âm ươ
Vậy cho hỏi cách viết nào đúng ?
Cám ơn !

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#1 [url]

Nov 22 11 5:31 PM

- Tiếng Việt mình, chữ Q không khi nào đứng một mình mà ghép với vần. Nó phải đi với chữ U để thành QU rồi mới ghép với vần được. 

   * Ví dụ:  Trước đây chữ QUỐC phài viết là Qu+uốc = quuốc, nhưng viết như vậy thì hơi dài dòng, dư ra 1 chữ U nên các nhà ngôn ngữ học quyết định lược bớt 1 chữ U, nhưng phải hiểu là có 2 chữ U thì mới đọc được chữ QUỐC. 

- Phân tích như vậy thì: qu+ới=quới sẽ khác hoàn toàn với qu+ưới=quưới bởi 2 cách đọc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, chữ qưới và chữ quưới đều không có trong tự điển tiếng Việt. Vì thế, viết chữ QUỚI là đúng. Tiếng Việt chỉ có từ "quới nhân" chứ đâu ai viết "qưới nhân" bao giờ!


                                                                                                                                       Quang Minh

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help