Remove this ad

Lead

Nov 21 11 11:57 PM

Tags : :- Bạn vào mục nội dung cần trao đổi, để tạo chủ đề mới, bạn bấm vào nút "Join now(Tham gia ngay) hoặc nút "Join now to start a new topic" (Tham gia ngay bây giờ để bắt đầu một chủ đề mới).
- Bạn nhập địa chỉ email và password vào để tham gia thành viên và đăng bài sau này.
- Tiến hành đăng bài (Xem mục hướng dẫn đăng bài). 

                                                                                                                                           Nguyễn Quang Minh

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#1 [url]

Nov 26 11 8:01 PM* Lưu ý: Phần password (mật khẩu), bạn không nhất thiết phải nhập đúng mật khẩu của mình, bạn có thể đổi mật khẩu khác vào ô "New password" theo ý riêng. Sau đó, bấm vào nút "Join" (để tham gia).

                                                                                                                                                               Tuấn Anh

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help