Lead

Nov 21 11 8:21 PM

Tags : :

Trả lời: 

Bạn có thể kéo thả các file cần upload lên MediaFire một cách dễ dàng hoặc bấm vào dấu + để upload tài liệu theo kiểu truyền thống. Đặc biệt là tổ chức các Folder (tạo các "New Folder" thư mục quản lý mới) tùy thích và nhiều tính năng khác nữa, bạn từ từ khám phá nhé.