Lead

Mar 16 13 7:45 AM

Tags : :

Có đoạn phóng sự về robot teacher cũng hay, mọi người cũng nên xem qua cho biết : http://youtu.be/YJzj4v2oc9o

Có một số Thầy, Cô hỏi sao chấm hoài mà không đọc!? . Vì sách đó không được mã hóa. Tại sao lại không được mã hóa ? Tìm hiểu thêm tại đây :
http://xzone.vn/Web/77/482/88512/Hoc-sinh-choang-voi-gia-tienbut-dien-tu.html
http://www.nxbgd.vn/nxbgdvn.aspx?lang=vi-VN&page=news&id=931