Remove this ad

1) Primary education (Giáo dục Tiểu học)

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

- Guide post (Hướng dẫn đăng bài)

Hướng dẫn đăng bài, đăng ký, ...

10 16 0 chế độ mới cho gi...
hai
Aug 6 12 5:52 PM

- News (Tin tức)

Cộng đồng Tin tức & Thông báo

13 18 0 Re: Vĩnh biệt ngh...
dongta0611
Nov 30 14 5:24 AM

- General (Thảo luận)

Thảo luận chung

1 1 0 Trao đổi về Giáo dục
forumqm
Nov 21 11 7:00 PM

- FAQ (Hỏi đáp)

Duyệt câu hỏi thường gặp về diễn đàn này

6 6 0 Chỉnh sửa nội dun...
tuananhlxag2011
Dec 4 11 3:29 AM

- Primary professional (Chuyên môn tiểu học)

Trao đổi chuyên môn tiểu học

2 2 0 Trang chia sẻ chu...
thinh
Apr 19 12 6:43 PM

+ Elementary music (Âm nhạc tiểu học)

Trao đổi về Âm nhạc tiểu học

4 5 0 Giới thiệu trang ...
hai
Jul 12 12 11:48 PM

** Primary song (Bài hát tiểu học)

Chia sẻ các bài hát tiểu học

32 33 0 Bài hát Em vẫn nh...
hai
Jul 12 12 11:55 PM

*** Songs (Bài hát)

Chia sẻ những bài hát khác

16 16 0 Từ Radolip đến Pa...
forumqm
May 26 13 5:59 PM

+ Primary English (Tiếng Anh tiểu học)

Trao đổi Tiếng Anh tiểu học

17 21 0 Chế độ cho GV dạy...
hongpb
Oct 7 14 5:07 AM

** English VCD (VCD Tiếng Anh)

Chia sẻ VCD Tiếng Anh cho trẻ em

7 7 0 Nhiều VCD Tiếng A...
forumqm
Jan 16 13 1:54 AM

+ Primary Mathematics (Toán tiểu học)

Trao đổi Toán tiểu học

1 1 0 Tài liệu tập huấn...
vvquoi
Dec 1 11 2:12 AM

+ Primary Vietnamese (Tiếng Việt)

Trao đổi Tiếng Việt tiểu học

3 4 0 Tính giản lược tr...
forumqm
Dec 7 11 2:59 AM

+ Primary History - Geography (Lịch sử - Địa lí tiểu học)

Trao đổi Lịch sử, Địa lý tiểu học

1 1 0 Chuyên đề Lịch sử
forumqm
Dec 7 11 2:48 AM

+ Primary Science - Nature (Khoa học - Tự nhiên tiểu học)

Trao đổi Khoa học, Tự nhiên XH tiểu học

1 1 0 Hướng dẫn đánh gi...
vvquoi
Nov 21 11 11:29 PM

+ Primary Technical - Manual (Kĩ thuật - Thủ công)

Trao đổi Kĩ thuật, Thủ công tiểu học

2 2 0 Hướng dẫn dạy học...
forumqm
Dec 7 11 2:45 AM

+ Primary Ethical (Đạo đức)

Trao đổi môn Đạo đức tiểu học

1 1 0 Giáo dục kĩ năng ...
forumqm
Dec 5 11 5:38 PM

+ Primary Exercise (Thể dục tiểu học)

Trao đổi Thể dục tiểu học

2 3 0 Thắc mắc về chế đ...
forumqm
Dec 12 12 6:25 PM

+ Elementary school Art (Mĩ thuật tiểu học)

Trao đổi Mĩ thuật tiểu học

5 5 0 Tranh phong cảnh
forumqm
Dec 7 11 12:48 AM

+ Primary Informatics (Tin học tiểu học)

Trao đổi môn Tin học tiểu học

3 4 0 Trang chia sẻ hìn...
hai
Jul 2 12 7:39 AM

+ Activity Young Pioneers (Hoạt động Đội)

Trao đổi về hoạt động Đội TNTP

1 1 0 Giới thiệu một số...
forumqm
Dec 5 11 5:20 PM

- Initiative experience (Sáng kiến kinh nghiệm)

Chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm

2 2 0 Kết quả chấm chọn...
hai
Jul 9 12 2:55 AM

- Information Technology (Công nghệ thông tin)

Chia sẻ Công nghệ thông tin

7 12 0 Trang chia sẻ CNTT
thinh
Mar 9 12 1:32 AM

- Primary professional documents (Văn bản chuyên môn)

Văn bản chuyên môn tiểu học

7 9 0 HD nâng lương trư...
hai
Oct 19 12 1:03 AM

2) Preschool education (Giáo dục Mầm non)

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

- News (Tin tức)

Tin tức và thông báo

6 6 0 Mầm non An Giang,...
thinh
Feb 3 12 2:50 AM

- preschool (Chuyên môn mầm non)

Trao đổi chuyên môn mầm non

5 7 0 TT 49 Ban hanh Di...
ngocdieuag
Dec 7 11 6:33 PM

+ Preschool music (Âm nhạc mầm non)

Chia sẻ âm nhạc mầm non

12 12 0 Karaoke: Tập đếm
forumqm
Nov 22 11 2:25 AM
7 9 0 Dieu le thi Giáo ...
c0hoiancm
Jan 18 12 6:07 AM
Remove this ad
Remove this ad